กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 ช่องทางติดต่อเทศบาล
 
แผนที่ตั้งเทศบาล
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2561-2665)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 รายงานการประชุมสภา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 การป้องกันการทุจริต
 ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
 ข้อมูลสถิติ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.56.9  
   
 
 
 
   
ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
 
กองการศึกษา
 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนนทิยา ชีรัมย์
นางนนทิยา ชีรัมย์
ครู
นางประนูญ  ทรงพระ
นางประนูญ ทรงพระ
ครู
นายสุรสิทธิ์ สัตย์ฌชนม์
นายสุรสิทธิ์ สัตย์ฌชนม์
ครู
นางสุกัลยา สมรูป
นางสุกัลยา สมรูป
ครู
นางพิรุณ  สังข์ชัย
นางพิรุณ สังข์ชัย
ครู
นางเปรมวดี เปียเจริญกุล
นางเปรมวดี เปียเจริญกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวละอองดาว ชาวชัย
นางสาวละอองดาว ชาวชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมะลิวรรณ์ จิตไทย
นางมะลิวรรณ์ จิตไทย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกรรณิการ์ พินิจ
นางสาวกรรณิการ์ พินิจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาดา ศรีเพ็ง
นางสาวสุชาดา ศรีเพ็ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร ศรีงาม
นางอำพร ศรีงาม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภานิช ทรงพระ
นางสุภานิช ทรงพระ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสง่า พลขาน
นางสง่า พลขาน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจินตนา เพชรกล้า
นางจินตนา เพชรกล้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมะลิ  บุญเชิด
นางมะลิ บุญเชิด
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสุกัญญา  ศรีเพ็ง
นางสาวสุกัญญา ศรีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615