กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 ช่องทางติดต่อเทศบาล
 
แผนที่ตั้งเทศบาล
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2561-2665)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 รายงานการประชุมสภา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 การป้องกันการทุจริต
 ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
 ข้อมูลสถิติ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.56.9  
   
 
 
 
 
 
 
   
ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
             
  กฐินเทศบาล 2565   วาตะภัย 15/6/2565   ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสพวาตะภัย  
             
  กฐินเทศบาล 2565   วาตะภัย 15/6/2565   ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสพวาตะภัย  
             
  งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   มอบบ้านผู้ยากไร้หมู่ที่ 2   นายโยธิน นิยมทอง ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการเลือกตั้งที่เทศบาลตำบลยะวึก  
             
  งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   มอบบ้านผู้ยากไร้หมู่ที่ 2   นายโยธิน นิยมทอง ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการเลือกตั้งที่เทศบาลตำบลยะวึก  
ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 21-11-2565] ประกาศประกาศรายชื่อผู้ประสบอุทกภัย (ที่ได้รับการช่วยเหลือ)   ประกาศฯ รายชื่อหมู่ที่ 1,2,3 รายชื่อหมู่ที่ 4,5, 6 รายชื่อหมู่ที่ 7,8,9,10 
[ 10-11-2565] ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์   ประกาศฯ 
[ 29-08-2565] ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบป ...   พนักงานงานทั่วไป พนักงานจ้างภารกิจ 
[ 18-08-2565] ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ พนักงานจ้างฯ   พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
[ 04-08-2565] ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
[ 08-11-2565] เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567  
[ 14-03-2565] สื่ออนิเมชัน ประชาสัมพันธ์ภาษี ดูแล้วเข้าใจง่ายครับ คลิกตามลิ้งเลยครับ😘& ...  
[ 08-12-2564] ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ   เอกสารแนบ 
[ 02-12-2564] กองทัพบกเปิดรับสมัคร 3,080 อัตรา  
[ 18-11-2564] การจัดซื้อที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์   ประกาศฯ 
 
[ 30-11-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   ประกาศฯ 
[ 26-08-2565] ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกฯ   ประกาศฯและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 09-06-2565] ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งามยะวึ ...   ประกาศฯ 
[ 06-06-2565] ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานก่อสร้างงานห้องน้ำ   ประกาศฯ 
[ 06-05-2565] ประกาศการเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อ ...   ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615