กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 ช่องทางติดต่อเทศบาล
 
แผนที่ตั้งเทศบาล
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2561-2665)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 รายงานการประชุมสภา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 การป้องกันการทุจริต
 ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
 ข้อมูลสถิติ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.56.9  
   
 
 
 
   
ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
 
นายคงฤทธิ์ ศรีเพ็ง
นายคงฤทธิ์ ศรีเพ็ง
กำนันตำบลยะวึก
นายวัชรพงศ์  ศรีเพ็ง
นายวัชรพงศ์ ศรีเพ็ง
ผู้ใหญ่บ้านยางม่วง หมู่ที่ ๓
นายวิจิตร บุตรอินทร์
นายวิจิตร บุตรอินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
นายสมภาร  อ่านเขียน
นายสมภาร อ่านเขียน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
นายวัชรินทร์  เกมาหยูง
นายวัชรินทร์ เกมาหยูง
ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๕
นายปรเมษฐ์  เปรมชู
นายปรเมษฐ์ เปรมชู
ผู้ใหญ่บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๖
นายสมพร ชัญถาวร
นายสมพร ชัญถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายนรินทร์  สีหานาม
นายนรินทร์ สีหานาม
ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๘
นายไพรัตน์  สมรูป
นายไพรัตน์ สมรูป
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙
นายกังวาน  จันทราช
นายกังวาน จันทราช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615