กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 ช่องทางติดต่อเทศบาล
 
แผนที่ตั้งเทศบาล
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2561-2665)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 รายงานการประชุมสภา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 การป้องกันการทุจริต
 ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
 ข้อมูลสถิติ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.56.9  
   
 
 
 
   
ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
เธเธญเธ‡เธ—เธธเธ™เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   หมวด 3 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2558 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2558 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 โครงการบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดีชีวีปลอดโรคตำบลยะวึก ประจำปี 2558   09-10-2558  128  1666
2   หมวด 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ  โครงการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตคนจมน้ำ   08-10-2558  121  28
3   หมวด 1 กิจกรรมการสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (ต่อ)  โครงการเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการด้วยการสร้างสัมธภาพบนผังเครือญาติ โครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี ตำบลยะวึก   08-10-2558  115  43
4   หมวด 1 กิจกรรมการสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ เรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี โครงการคุณครูอนามัย เรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน   08-10-2558  156  2799
5   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะวึก  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะวึก ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗   19-07-2558  179  49
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615